Systemy nadzorujące

Na stanowiskach kontroli wyposażonych w system kamer nadzorujących dokonujemy sprawdzenia poprawności skompletowanych zleceń zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym. Proces odbywa się również z zastosowaniem terminali radiowych pod nadzorem kamer wysokiej rozdzielczości. Nagrania przechowywane są w celu weryfikacji ewentualnych reklamacji ilościowych i jakościowych.

System kamer nadzorujących

program-magazynowy