Cross-docking

Myślisz o skróceniu łańcucha logistycznego i obniżeniu kosztów? Zastosuj cross-docking.

Usługa polega na natychmiastowym przeładowaniu towarów dostarczonych do magazynu i wysyłce dalej – do następnego odbiorcy. To specyficzny rodzaj systemu dystrybucji, w którym pomija się czynności związane ze składowaniem określonego towaru w magazynie. Proces ten wyklucza gromadzenie zapasów w magazynie, dzięki czemu koszt całkowity usługi jest o wiele niższy.

Jakie są inne zalety cross-docking’u?

Proces pozwala na szybką przesyłkę towaru między nadawcą, a odbiorcą, redukcję liczby magazynów i usprawnienie całego procesu transportu produktów pomiędzy nadawcą i odbiorcą.  Cross-docking wymaga jednak dokładnego zsynchronizowania wszystkich procesów przyjmowania i wydawania towarów. Ładunek w magazynie znajduje się tylko podczas przeładowywania. Szybkość realizowania dostaw przekłada się bezpośrednio na poprawę konkurencyjności firm, zajmujących się dystrybucją produkty na dane rynki. Warto zauważyć, że czas stał się podstawową determinantą efektywności przedsiębiorstw.

Optymalizacja kosztów
w łańcuchu dostaw